De la poesia del futbol al futbol artístic

El Barça feia poesia i ara també art:

I, de tant en tant, té detalls shakesperians: